15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 horizontal https://studioeditori.com/valetudo_web 300 true 0 1
theme-sticky-logo-alt
test

Uslovi/uvjeti korištenja

Poštovani korisnici,

svako korištenje stranice www.valetudo.ba podliježe niže navedenim uslovima.

Poduzeli smo sve potrebne korake kako bismo poboljšali mehanizam i zaštitu Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Molimo Vas da pročitate pravne napomene, uslove korištenja i pravila privatnosti prije upotrebe stranice www.valetudo.ba. Ako se ne slažete s odredbama ovih Uslova, nemojte koristiti web stranicu.

Ova stranica sadrži informacije o lijekovima, medicinskim sredstvima i medicinskim postupcima koji su namijenjeni isključivo zdravstvenim radnicima.

Pristupanjem i/li registracijom na ovu stranicu te daljnjim korištenjem iste potvrđujete da ste zdravstveni radnik i da se slažete sa uslovima/uvjetima korištenja.

Kao zdravstveni djelatnik možete se registrirati radi primanja informacija o lijekovima i medicinskim proizvodima, pristupa stručnim člancima i sudjelovanja u edukacijama u obliku webinara i online tečajeva.

Dajući pristup svojim ličnim podacima, pristajete na to da stranica www.valetudo.ba skuplja, koristi i obrađuje Vaše lične podatke u skladu s našim Uslovima/uvjetima korištenja. Podaci sadržani na www.valetudo.ba namijenjeni su isključivo zdravstvenim djelatnicima i ostalim osobama ovlaštenim za propisivanje i/ili izdavanje lijekova sukladno propisima Bosne i Hercegovine.

Sva vlasnička prava, koja se odnose na sadržaj i/ili dijelove sadržaja objavljene na stranici www.valetudo.ba, kao i u pripadajućim drugim medijima povezanim s portalom, pripadaju Pharma-Press d.o.o. i ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu Pharma-Press d.o.o.-u ili trećima. Korištenje informacija sadržanih na stranici www.valetudo.ba u komercijalne ili druge svrhe, dozvoljeno je samo uz prethodno izričitu saglasnost Uredništva portala, odnosno isključivo nakon dobivanja pismenog pristanka od strane Pharma-Press d.o.o.

Korištenje sadržaja/dijela sadržaja objavljenog na www.valetudo.ba dopušteno je isključivo u nekomercijalne svrhe i za osobnu upotrebu uz poštivanje autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava. Svi lijekovi, dodaci prehrani, i medicinska pomagala spomenuti na stranici i pripadajućim medijima odobreni su za upotrebu u Bosni i Hercegovini na temelju odluka nadležnih tijela i prema važećim zakonskim propisima. Objava reklama i materijala za edukaciju je regulirana Pravilnikom o načinu oglašavanja lijekova i medicinskih sredstava Bosne i Hercegovine. U skladu s time, izdavač portala isključuje svaku odgovornost za moguću štetu nastalu uslijed nepoštivanja navedenih odredbi od strane sponzora projekta i/ili korisnika stranice.

Informacije o proizvodima na stranici www.valetudo.ba zasnovane su na Sažetku opisa svojstava lijeka koji je službeno odobren od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine u trenutku stavljanja informacije na ove internetske stranice. Zdravstveni radnici trebaju u svakom pojedinom slučaju provjeriti kod relevantnih institucija koja izdaju rješenja (odobrenja) o stavljanju lijekova i medicinskih proizvoda u promet, sve informacije koje trenutno vrijede za pojedine proizvode navedene na ovim stranicama.

Poduzeli smo korake da informišemo oglašivače o poštivanju zakonskih obaveza kod pripreme materijala za objavu, međutim odričemo se odgovornosti eventualne objave materijala i krajnja odgovornost je na oglašivaču.

Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima na stranici www.valetudo.ba su isključivo informativne prirode, što znači da svrha ovdje sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o primjenama, uputama, mjerama opreza, upozorenjima, interakcijama s drugim lijekovima, alergijskim reakcijama ili nuspojavama. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja za određeni lijek ili kombinaciju lijekova, ni u kojem se slučaju ne smije smatrati sugestijom da je neki lijek ili kombinacija lijekova neškodljiva, djelotvorna ili da je odgovarajuća za liječenje bilo kojeg bolesnika.

Pharma-Press d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije objavljene na internetskoj stranici www.valetudo.ba bile istinite i tačne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti, ažuriranosti ili potpunosti. Svi korisnici web stranice saglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice.

Pharma-Press d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju izdanja ovog izdavača, te svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na www.valetudo.ba snosi potpunu odgovornost.

Pharma-Press d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

 

Linkovi na druge stranice

Stranica www.valetudo.ba sadržava ili bi mogla sadržavati informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice te iste služe za daljnje informiranje zdravstvenih djelatnika i/ili pacijenata. Web stranice trećih strana imaju odvojenu i neovisnu politiku privatnosti. Nad ovim informacijama Uredništvo portala www.valetudo.ba nema nikakvu kontrolu te su iste označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad je Uredništvo portala smatralo da je to obavezno učiniti i u mjeri u kojoj je to bilo provedivo. Uredništvo portala ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije, bilo za sadržaj ili aktivnosti ovih povezanih stranica.

Registracijom na ovoj stranici prihvaćate mogućnost da budete automatski registrovani i na druge web stranice u vlasništvu izdavača ovih stranica, a koje su namijenjene zdravstvenim radnicima. U slučaju da želite da budete odjavljeni i vaši podaci za prijavu obrisani bilo sa ove ili sa neke druge stranice u vlasništvu izdavača, možete to zatražiti na kontakt naveden u nastavku ovih uslova/uvjeta. Postupak će biti proveden u najkraćem mogućem roku koliko to tehničke i logističke mogućnosti dopuštaju.

 

Intelektualno vlasništvo

Cjelokupan sadržaj stranice www.valetudo.ba zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine. Pristupom i korištenjem www.valetudo.ba korisnik prihvaća pravo Bosne i Hercegovine kao isključivo mjerodavno pravo za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uslove korištenja i primjene ovih internet stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Bosne i Hercegovine za sve eventualne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih internet stranica ili s njima u vezi.

 

Odricanje od odgovornosti od korištenja/ nemogućnosti korištenja stranice www.valetudo.ba

Registracijom na stranice www.valetudo.ba:

(i) Izričito potvrđujete i saglasni ste da, do raspona dozvoljenog važećim zakonom, koristite stranicu www.valetudo.ba i bilo koje usluge koje ste izvršili ili kojima ste pristupili pomoću stranice www.valetudo.ba na vlastiti rizik te da snosite cjelokupni rizik glede zadovoljavajućeg kvaliteta, performanse, tačnosti i nastojanja.

(ii) Do najveće mjere koja je dopuštena primjenjivim zakonom, stranica www.valetudo.ba i usluge koje pruža omogućene su “kakve jesu” i “kao dostupne”, sa svim nedostacima i bez garancija ikakve vrste i Pharma-Press d.o.o. se ovime odriče svih garancija i uslova u odnosu na stranicu www.valetudo.ba i usluge, bilo izraženih, impliciranih ili zakonskih, uključujući bez ograničenja implicirane garancije i/ili uslove prodaje, zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za određenu svrhu, tačnost, tiho uživanje i nepovredivost prava trećih strana.

(iii) Pharma-Press d.o.o. ne garantira za nepostojanje ometanja vašeg uživanja u stranici www.valetudo.ba i uslugama, niti da će sadržane funkcije ili usluge koje izvodi ili pruža stranica biti u skladu s vašim zahtjevima, da će rad stranice i usluga biti neometan ili bez pogrešaka, da će bilo koja usluga i dalje biti dostupna, da će stranica ili usluge biti kompatibilni ili da će raditi s bilo kojim softverom, aplikacijama ili uslugama trećih strana, niti da će greške na stranici ili uslugama biti ispravljene.

(iv) Nikakva usmena ili pisana informacija ili savjet koji pruži stranica www.valetudo.ba ili straničin ovlašteni predstavnik neće predstavljati garanciju. Ako se pokaže da su stranica ili usluge neispravne, preuzimate cijeli iznos cijene svih potrebnih servisiranja, popravaka ili korekcija.

(v) Do mjere do koje nije zabranjeno važećim zakonom, ni u kojem slučaju stranica www.valetudo.ba neće biti odgovorna za ozljeđivanje ljudi ili za bilo koju slučajnu, posebnu, neizravnu ili posljedičnu štetu, uključujući bez ograničenja štetu uslijed gubitka profita, gubitka podataka ili informacija, prekid u poslovanju ili za bilo koju drugu komercijalnu štetu ili gubitke, koji mogu nastati uslijed ili biti u vezi s vašom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe stranice www.valetudo.ba i usluga ili bilo kakvih softvera ili aplikacija trećih strana u kombinaciji sa stranicom www.valetudo.ba ili uslugama, bez obzira na uzrok i bez obzira na osnovu odgovornosti (ugovor, delikt ili nešto drugo), čak i ako je izdavač stranice obaviješten o mogućnosti nastanka takve štete.

 

Obavijest o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka

Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (Sl. Glasnik BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) uređuje se zaštita ličnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. Pharma-Press d.o.o. radi uspostavljanja i održavanja uspješne saradnje s Vama, kao zdravstvenim radnikom, ima želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše lične podatke (dalje: Podaci) na način i pod uslovima predviđenim Zakonom, poštujući najviše etičke i pravne standarde, te važeće propise.

Kontrolor Zbirke ličnih podataka je Pharma Press d.o.o. iz Sarajeva, Azize Šaćirbegović 8b (dalje u tekstu: Kontrolor Zbirke) koji postupa u vlastito ime.

Registracijom na stranici www.valetudo.ba sukladno Zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, prihvaćate uslove korištenja. Registracija i pristupanje stranici valetudo.ba je na Vaš vlastiti zahtjev, i u skladu sa Zakonom (Čl. 6, st b), čime Kontrolor može obrađivati podatke bez saglasnosti nosioca podataka. Pored unešenih ličnih podataka (Pharma-Press d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi Vaše sljedeće Podatke: ime i prezime, datum rođenja, titula, broj licence, specijalizacija, tačan naziv ustanove s kojom ste u radnom odnosu, tačna adresa ustanove, odjel u ustanovi, grad i poštanski broj, broj telefona i/ili mobilnog telefona, e-mail adresa, komora kojoj pripadate, spol.). Postoji mogućnost slanja depersonaliziranih i potpuno anonimnih podataka trećim stranama, kao što je naprimjer broj posjeta stranici, kojim stranicama, u kojem vremenskom periodu i slično.

Vašim podacima u bilo kojem trenutku možete pristupiti na način da se ulogirate na stranicu www.valetudo.ba i odaberete izbornik koji sadrži Vaše podatke. Na tom ih mjestu možete i izmijeniti.

Prihvatanjem Uslova korištenja dajete saglasnost Kontroloru Zbirke i Primaocima da Vaše prethodno navedene lične podatke prikupljaju, pohranjuju, obrađuju i koriste u sljedeće svrhe: (i) provođenja promotivnih i nepromotivnih aktivnosti vezanih uz Pharma-Press d.o.o. Proizvode (npr. aktivnosti edukacije, pružanja medicinskih, znanstvenih podataka o Proizvodima i sl.); (ii) poslovne analitike (npr. profiliranje, segmentacija, određivanje ciljnih skupina, modeliranje sklonosti); (iii) direktnog komuniciranja sa Vama, u bilo kojem mediju koji je poznat na datum ove saglasnosti ili koji će se razviti nakon toga (npr. slanje poruka u štampanom ili elektronskom formatu npr. pošte na adresu ustanove; putem e-maila, SMS poruka i aplikacija na pametnim telefonima; putem stručnih saradnika Sponzora edukacije i slično); (iv) obrade u svrhu pružanja potpornih usluga Pharma-Press d.o.o. poslovanju.

Obzirom da povezana društva Pharma-Press d.o.o. i Primaoci mogu imati sjedišta, ljudstvo i opremu potrebnu za pružanje usluga u vezi sa obradom ličnih podataka u raznim državama, prihvatanjem ovih Uslova ujedno dajete saglasnost za iznošenje ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine u sve države, unutar i izvan EEA, uključujući Sjedinjene Američke Države, radi obrade u svrhe navedene u ovoj saglasnosti, a osobito sljedećim izvršiteljima obrade: (i) MailChimp (The Rocket Science Group LLC), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA, za slanje novosti o proizvodima i marketinške e-pošte otprilike jednom mjesečno (upotrebom usluge MailChimp, najuglednije usluge treće strane za slanje e-pošte) vezanih uz: novo izdanje štampanog magazin; nove edukacije; nove alate i novosti vezane uz vaš naziv i specijalizaciju; ankete o medicinskim temama vezane uz vaš naziv i specijalizaciju, ili bilo kakve promotivne poruke vezane za druge projekte/proizvode Izdavača, ili poslovnih partnera. Uslove korištenja možete pogledati na adresi https://mailchimp.com/legal/. Svaka e-mail poruka automatski sadržava link za odjavu od slanja newslettera u bilo kojem trenutku. U slučaju da ovaj dobavljač newslettera nije dostupan, Pharma-Press d.o.o. će koristiti usluge neke druge kompanije koja se bavi sličnim poslovima, a za koju će vrijediti njihovi uvjeti korištenja.

U svim slučajevima prijenosa ličnih podataka u treće države, Pharma-Press d.o.o. će nastojati pružiti dovoljna jamstva glede zaštite Vaše privatnosti koja će odgovarati razini zaštite u Bosni i Hercegovini. Pharma-Press d.o.o. primjenjuje na svim nivoima poslovanja najsavremenije organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlaštenog pristupa. Pravo pristupa Vašim ličnim podacima imati će samo ovlašteni zaposlenici Kontrolora Zbirke i izvršioci obrade / Primaoci i samo u mjeri u kojoj je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade. Vaši osobni podaci pohranjeni su u sigurnoj bazi podataka i dostupni su samo ograničenom broju zaposlenika koji imaju posebna prava pristupa takvim sistemima. Oni su ugovorno obavezani na čuvanje povjerljivosti podataka. Prijenos podataka između stranice www.valetudo.ba i poslužitelja (servera) te između poslužitelja i baze podataka zaštićen je Secure Socket Layer (SSL) tehnologijom, upotrebom certifikata koje izdaje korijenski izdavatelj certifikata. Naši web serveri redovito se ažuriraju najnovijim sigurnosnim zakrpama. Napominjemo, dakle, da se u slučaju davanja saglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših Podataka i prijenos istih izvan Bosne i Hercegovine takva saglasnost daje i u smislu relevantnih odredbi članka 18. Zakona.

U postupku prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka, osim Pharma-Press d.o.o., Vaše Podatke mogu prikupljati, obrađivati i koristiti i podugovarači koje će Pharma-Press d.o.o. angažirati radi izvršavanja pomoćnih poslova vezanih uz prikupljanje i obradu Vaših Podataka. Pharma-Press d.o.o. će osigurati da i takvi podugovarači prikupljaju, obrađuju i koriste Vaše Podatke isključivo u svrhu pružanja usluge Pharma-Press d.o.o.-u. U slučaju davanja saglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših ličnih podataka i prijenos istih izvan Bosne i Hercegovine takva saglasnost daje se i u odnosu na podugovarače Pharma-Press d.o.o..

Ova saglasnost obuhvaća i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka, za koje Kontrolor Zbirke sazna u obavljanju svoje djelatnosti. U svakom trenutku imate pravo zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje Vaših ličnih podataka kao i pravo opozvati ovu saglasnost, u odnosu na sve ili neke od navedenih svrha obrade, bez štetnih posljedica za Vas. U svim takvim slučajevima Vaši lični podaci će biti brisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajući od primitka Vašeg pisanog zahtjeva. Međutim, opoziv i/ili zahtjev za brisanje i prestanak obrade neće utjecati na obradu ličnih podataka u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Kontrolora Zbirke i/ili sklapanja i izvršavanja ugovora kojih ste eventualno stranka. Također, zahtjevom za brisanjem Vaših podataka se automatski uskraćuje i pravo korištenja i spajanje stranica www.valetudo.ba.

Prihvatanjem ovih uslova dajete saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u svrhe navedene u ovoj obavijesti. Upozoreni ste na činjenicu da saglasnost dajete slobodno i dobrovoljno i da u svakom trenutku možete opozvati ovu saglasnost. Saglasnost vrijedi sve do opoziva.

Sva pitanja i zahtjeve u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka od strane Pharma-Press d.o.o.-a, kao i bilo kakve promjene Vaših Podataka za koje dajete saglasnost molimo dostaviti pisanim putem (preporučenom poštom ili telefaksom) na sljedeću adresu: Pharma-Press d.o.o. Azize Šaćirbegović 8b, 71000 Sarajevo; fax: +387 33 922 458.

 

Cookies

Stranica www.valetudo.ba upotrebljava kolačiće (cookies) kako bi o Vama prikupljala informacije i pohranila Vaše odabrane postavke na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš uređaj kada posjetite internetsku stranicu. Kada stranicu ponovno posjetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internetskoj stranici: to je korisno jer takvoj internetskoj stranici omogućuje da prepozna Vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org. Za analizu posjeta Stranici i unaprjeđenje sadržaja koristimo Google Analytics, a pri tome prikupljene lične podatke automatizirano obrađujemo i prikazujemo zbirno. Više informacija o servisu za mjerenje posjećenosti – Google Analytics, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.google.com/policies/privacy.

Ukoliko ne pristupate Stranici putem prijave i registracije kao stručna javnost, nismo u mogućnosti prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke, ali možemo koristiti podatke koji se prikupe putem cookie-ja. Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji su već na Vašem računaru, na internetskom pregledniku, u dijelu vezanom uz pomoć i podršku, potražite upute za pronalaženje datoteke ili direktorija koji pohranjuje kolačiće. Imajte na umu da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima ili značajkama Stranice. Određeni HTML dokumenti naše Stranice te mogući emailovi koje pošaljemo mogu sadržavati elektroničke slike poznate kao web-pratilice (ponekad se nazivaju i „jasni gifovi“) koje omogućuju pratiti koliko je korisnika posjetilo takve stranice ili pročitalo emailove. Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vrijeme i datum pregleda stranice te opis stranice na kojoj se web-pratilica nalazi. Takve pratilice ne nose nikakve lične podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje učinkovitosti određene kampanje.

Uslovi/uvjeti korištenja bit će predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavit ćemo na ovu internetsku stranicu. Zadržavamo pravo izmjene ove pravne informacije i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Nadalje, Pharma-Press d.o.o. zadržava pravo na uklanjanje objava ostavljenih na stranicama www.valetudo.ba portala od strane korisnika portala, kao i na potpuno ili djelomično uklanjanje stranica ili povremenog onemogućavanja pristupa stranicama bez prethodne obavijesti. Ova Pravila stupaju na snagu dana 01.08.2020. godine.